İlk 12 KOK

Yeni 10 KOK

Pestisitler

aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, hekzaklorobenzen, mireks, tokzafen

klordekon,
alfahekzaklorosiklohekzan,
betahekzaklorosiklohekzan,
lindan,
pentaklorobenzen
endosulfan

Endüstriyel Kimyasallar

hekzaklorobenzen,
polyklorlubifeniller (PCBs)

hekzabromobifenil,
hekzabromodifenil eter veheptabromodifenil eter, pentaklorobenzen,
perflorooktansulfonik asit, tuzlarıve perflorooktansulfonilflorid, tetrabromodifenil eter pentabromodifenil eter

Yan ürünler

hekzaklorobenzen;
poliklorludibenzo-p-dioksinlerpoliklorludibenzofuranlar (PCDD/PCDF), ve PCBler

alfahekzaklorosiklohekzan,
betahekzaklorosiklohekzan,pentaklorobenzen
KOKların Stockholm Sözleşmesine göre Listelenmesi:


Ek A (Azaltma ve bertaraf)

Aldrin

Chlordane

Chlordecone

Dieldrin

Endrin

Heptachlor

Hekzabromobifenil

Hekzabromodifenil eter veheptabromodifenil eter

Hekzaklorobenzen (HCB)

Alpha hekzaklorosiklohekzan

Beta hekzaklorosiklohekzan

Lindan

Mireks

Pentachlorobenzene

Poliklorlubifeniller (PCB)

Teknikendosulfanveizomerleri

Tetrabromodifenil eter ve pentabromodifenil eter

Tokzafen
Ek B (Kısıtlama)

DDT

Perflorooktansulfonik asit, tuzları perflorooktansulfonilflorid

               Ek C (Kasıtsız üretim)

Poliklorludibenzo-p-dioksinler (PCDD)

Poliklorludibenzofuranlar (PCDF)

Hekzaklorobenzen (HCB)

Pentaklorobenzen

Poliklorlubifeniller (PCB)

 

                                                              

Sözleşmede listelenmesi önerilen kimyasallar:
Hekzabromosiklododekan
Kısa zincirliklorlu parafinler
Klorlu parafinler
Hekzaklorobutadien
Pentaklorofenol