YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

14 Şubat 2013- Kalıcı Organik Kirletcilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı Güncellenme Projesi ilk yönlendirme komitesi toplantısı ilgili kurumlardan uzmanların katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğün’ nde yapıldı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet BAŞ açılış konuşmasında projenin ülke için önemine değindi.Toplantıya katılan kurumlar: UNIDO Türkiye Temsilciliği, Proje Koordinasyon Ekibi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Kimya Sanayi Şubesi), Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi, İhracat Genel Müdürlükleri), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu).
Proje koordinatörü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunumlarının ardından proje ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Projenin bundan sonraki aşamalarıyla ilgili bilgi verildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Şubesi Müdürü Bursev ARTUKOĞLU kalıcı organik kirleticilerin ülkemizdeki durumuyla ve şu ana kadar yapılanlarla ilgili bilgi sundu. Proje koordinatörü Melih ORAL projenin sağlıklı ilerlemesi açısından yönlendirme komitesinin önemine değinerek proje süresince problemlerle karşılaşıldığında komitenin çözüm önerileri sunması ve çözüm sürecinin hızlandırılması açısından önemini vurguladı. Bir sene sürmesi beklenen proje boyunca bir üst kurul olarak görev alacak olan yönlendirme komitesinin envanter çaılşamalarının ortasında ve sonunda olmak üzere iki toplantı daha yapması planlanıyor.


Coffee

Stockholm Sözleşmesi

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK’lar), ileri derecede

Devam
Presentation

Türkiyede KOK

TC.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Devam


Öneri Hattı

Tel : +90 312 5863194
Faks : +90 312 4740318
E-mail : info@kokproje.com

Image 01