KOKlar Kullanım Alanları


Tablo 1: KirliDüzine


KOK

Kullanım alanı

Yapısı

Aldrin

Termitleri, çekirge, mısır kök solucanı gibi varlıkları öldürmek için toprağa uygulanan bir pestisit.

 

Klordan

Termitlerin kontrolü için geniş bir alanda kullanılmış ve tarım mahsüllerinin böceklerden korunması için uygulanan bir böcek ilacı.

 

This is the chemical structure of chlordane.

DDT

En çok bilinen KOK türü, 2. Dünya Savaşı sırasında askerleri ve sivilleri sıtma, tifo gibi böceklerden yayılan hastalıklardan korumak için kullanılmıştır. Hala bazı yerlerde sıtmadan korunmak için sivrisineklere uygulaması vardır.

 

Picture of DDT

Dieldrin

Tekstil bitkilerine zarar veren böcekler ve termitler üzerinde kullanılmış olup aynı zamanda böceklerden kaynaklı hastalıkların kontrolünde ve tarım yapılan topraklardaki böcekler üzerinde de uygulaması vardır.

 

This is the chemical structure of dieldrin.

Dioksinler

Bu kimyasal grubu kasıt olmadan üretilen gruptadır. Kusurlu yanmalarda ve bir takım pestisitlerin üretimininde ortaya çıkarlar. Bir takım metallerin geri dönüşümünde ve kağıt beyazlatma gibi faaliyetlerden de ortaya çıkabilir. Dioksinler araba egzozu, tütün dumanı, kömür ve odun dumanında da bulunur.

 

Endrin

Pamuk ve tahıl gibi bitkilerin yapraklarına sıkılan bir böcek ilacıdır. Farelerin, tarla farelerinin ve küçük kemirgenlerin kontrolünde de yer alır.

 

This is the chemical structure of endrin.

Furanlar

Bu böcek ilacı ise daha çok karınca türü böceklere uygulanır. Ayrıca  alev geciktirici olarak da plastik, lastik ve elektrik ekipmanlarında kullanılır.

 

Hekzaklorobenzen (HCB) *b

Gıda bitkilerini etkileyen mantar gibi maddelerin öldürülmesinde kullanımıştır. Ayrıca dioksin ve furanlar gibi yan ürün olarak da birtakım kimyasalların üretilmesinde ortaya çıkmaktadır.

 

HEXACHLOROBENZENE Structure

Mirex

Bu böcek ilacı ise daha çok karınca türü böceklere uygulanır. Ayrıca  alev geciktirici olarak da plastik, lastik ve elektrik ekipmanlarında kullanılır.

 

PoliklorluBifeniller(PCBs) *b

Bu maddeler daha çok endüstriyel olarak üretilen ve elektrik transformatörleri ve kapasitörlerinin içinde ısı alış verişi sıvısı olarak, boyalarda katkı malzemesi olarak, karbonsuz kopya kağıtlarında ve plastiklerde kullanılan bir kimyasal grubudur.

 

Tokzafen

Bu böcek ilacı camphechlor da denilen, pamuk, mısır, meyve, fındık ve sebzelere uygulanmaktadır. Kene ve akarların üzerinde de uygulaması vardır.

 

a: Pestisitler
b: Endüstriyel Kimyasallar
*: Kasıtız üretim

 

Tablo 2: Yeni 10 KOK


KOK

Kullanımı

Yapısı

Teknik endosulfan ve ilgili izomerleri

Kene ve akarlar için olan bir pestisit türüdür.

http://0.tqn.com/d/chemistry/1/0/B/G/1/Endosulfan.jpg

Alfa Heksaklorosikloheksan

Eskiden böcek ilacı olarak üretilmiş olup şimdi üretimi durdurulmuştur ancak Lindan üretiminde yan ürün olarak kasıtsız üretimi söz konusudur.

ALPHA-HCH Structure

Beta Heksaklorosikloloheksan

Eskiden böcek ilacı olarak üretilmiş olup şimdi üretimi durdurulmuştur ancak Lindan üretiminde yan ürün olarak kasıtsız üretimi söz konusudur.

File:Beta-hexachlorocyclohexane.svg

Klordekon

Sentetik olarak üretilen klorlu organik bir bileşiktir uzunca bir zaman tarımda pestisit olarak kullanılmıştır ama artık üretimi yapılmamaktadır.

CHEMICAL STRUCTURE 1

Heksabromobifenil

HBB endüstriyel bir kimyasaldır ve alev geciktirici olarak kullanılmıştır ancak son zamanlarda kullanımı ve üretimi gözlemlenmemiştir.

images/pop/image029.png

Heksabromodifenil Eter and heptabromodifenil eter  (ticari octabromodifenil eter)

OktaBDE üretminin ana komponentleri olarak geçen bu organikler iş ekipmanlarının muhafazalarında alev geciktirici olarak kullanılmaktadır.

images/pop/image031.png

Lindan

Lindan ektoparazitlerle savaşma konusunda hem tarımda hem hayvancılıkta geniş çapta kullanılmaktadır. Son zamanlarda üretimi çok az yerde devam etmektedir.

Click to View Image

Pentaklorobenzen

Mantar ilacı, alev geciktirici olarak boyalarda ve kimyasal ara ürün olarak kullanılmıştır. Hala kimyasal ara ürün olarak kullanıldığı yerler bulunmaktadır ve yanma sonucu kasıtsız üretimi vardır.

 

PENTACHLOROBENZENE Structure

Perflorooktan Sulfonik asit ve tuzları and perflorooktan sulfonil floride 

Kasıtsız ve kasıtlı üretimi vardır. Elektrik ve elektroniklerde, yangın söndürücülerde, fotoğraf görüntüleme, hidrolik sıvılarda ve tekstilde kullanılmaktadır.

images/pop/image020.png

images/pop/image021.png

Tetrabromodifenil Eter, Penlabromodifenil Eter (ticari pentabromodifenil eter)

Alev geciktirici olarak kullanılmaktadır.

.