Proje Hakkında

İlk Ulusal Uygulama Planı ilk 12 KOKların stoklarını, ticaretini ve envanterini belirlemek için yapılmıştır. Bu projede kimyasalların önceliklendirilmesi yapılmış, risk profilleri ve bertaraf teknikleri geliştirilmiştir.
Yeni Proje aynı çalışmaların yeni 10 KOK için yapılmasını ve ilk Ulusal Uygulama Planını gözden geçirilmesini hedeflemektedir

Projenin başlıca amaçları şunlardır: Koordinasyon mekanizmalarının ve proje organizasyonun, yönetsel yapıların ve onaylanmış bir çalışma planının oluşturulması, bir KOK envanterinin çıkarılması, gerekli ulusal altyapının ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli kapasitelerin oluşturulması, uygulama öncelikleri ve konularının belirlenmesi, bu aşamanın çıktısı ile, Ulusal Önceliklerin Belirlenmesi, Ulusal Uygulama Planının (NIP) ve KOKlar için özel eylem planları (uzman değerlendirmeleri dahil) oluşturulmasıdır, Ulusal Uygulama Planının ilgili kuruluşlar ve gruplar düzeyinde onay görmesi için Onaylama Çalıştayının oluşturulmasıdır.

Envanterin çıkarılması ve Ulusal Uygulama Planının (NIP) hazırlanmasında çok sayıda uzman ile kurum ve kuruluş, bakanlık, üniversite, ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri görev alacaktır.

PROJE AŞAMALARI
ULUSAL YÖNLENDİRME KOMİTESİ

Kurumsal ve Yasal Çalışma Grubunda yer alacak kuruluşların ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden oluşacaktır ve Ulusal Uygulama Planı’nın değerlendirilmesi ve güncellenmesi süresince bir üst kurul olarak görev alacaktır. Komite aşağıdaki kurumların temsilcilerinden oluşacaktır.

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Kimya Sanayi Şubesi)
 • Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)
 • Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)
 • Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 • Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)

 

PROJE ÇALIŞMA GRUPLARI
 • Yönetim Çalışma Grubu (Endüstriyel KOKlar çalışmalarını da bu grup gerçekleştirecek)
 • Pestisitler
 • PCB
 • Kasıtsız Üretim KOKlar
 • PFOS
 • PBDE


Proje Akış Seması

Image 01


Öneri Hattı

Tel : +90 312 5863194
Faks : +90 312 4740318
E-mail : info@kokproje.com