STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ

“KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ ULUSAL UYGULAMA PLANI GÜNCELLENMESİ PROJESİ”


Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi, insan sağlığı ve çevreyi oldukça tehlikeli olan bu kimyasalların olumsuz etkilerinden korumayı, kısıtlama veya yasaklama gibi tedbirler alarak üretimlerini, kullanımlarını, ticaret ve salınımları ile elde kalan stokları ve atıklarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlaşmadır.

Bu sözleşme uyarınca yapılacak aktivitelerin genel amacı Ulusal Uygulama Planını değerlendirme ve güncellemedir ve güncellenmiş yeni planı onaylatmak ve Stockholm Partilerin Konferansına (Conference of Parties, COP) verilmesini sağlamaktır. Katılımcı paydaşlar böylece yeni yönetim teknikleri, uzmanlıklar ve bilinçle yeni kalıcı organik bileşiklerle mücadele edebileceklerdir.
Ülkemiz Stockholm Sözleşmesini 23 Mayıs 2001 tarihinde imzalamış, 2009/15272 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giriş kararnamesini onaylamış ve 30 Temmuz 2009 tarihli 27304 Sayılı Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe sokmuştur. Türkiye 12 Ocak 2010 tarihi itibariye Sözleşmeye  tarafların konferansında taraf olmuştur

22-23 Mayıs 2001 tarihlerinde  125 ülke, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) altında Stockholm Sözleşmesini imzalamış bulunmaktadır. 2011 yılı itibariyle sözleşmeye 176 ülke taraf olmuştur.
Sözleşme,

• Ülkelere KOKların üretimi, kullanımı, ithalat ve ihracatı, çevreye bırakılması ve bertaraf  edilmesi hususlarında yükümlülükler getirmekte,

• Ülkelerin birtakım yakma ve kimyasal prosesler ile istemeyerek ürettikleri POP’lerin azaltılması ve/veya ortadan kaldırılması için mevcut en iyi teknikleri (BAT’ler) ve en iyi çevre uygulamaları (BEP’ler) kullanmaları hususlarında teşvik etmekte, bazı hallerde ise zorunlu kılmakta, ve

• Yeni KOKlarin geliştirilmesinin önlenmesi ve Sözleşmeye gelecekte diğer KOKlarIn de dahil edilebilmesi hususlarında hükümler içermektedir. 

Ulusal Uygulama Planının güncellenmesi ve dönemsel gözden geçirmelerinin yapılması, Taraf Ülkeler Konferansı tarafından belirlenecek takvimler uyarınca  yürütülmektedir.
Coffee

Stockholm Sözleşmesi

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOKlar), ileri derecede

Devam
Presentation

KOK proje nedir?

İnsanlar ortadan kalkması oldukça güç olan organik

Devam